DANE KONTAKTOWE

41-803 Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 111B
tel. 32 271 69 89
 wnmp_zabrze@kuria.gliwice.pl   
www.parafia-wnmp-zabrze.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Jan Matysek, mgr-lic. teologii, dziekan, ust. 18.08.2003

WIKARIUSZ:

  • ks.Krzysztof Plewnia, mgr teologii, ust. 1.09.2017

INNY KSIĄDZ:

  • ks.Wolfgang Hutka, mgr teologii, emeryt

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

16.11.1932

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

15 sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

18 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.30, 16.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
w soboty: 19.00 ? w Szpitalu Miejskim

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

6 464, liczba wiernych: 5 335

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bytomska 56?106 i 87?135,  Częstochowska,  W.  Drzymały,  B.  Głowackiego,  św. Jana 1?15, P. Kempki, W. Kossaka 1?15 i 2?24, J. Lelewela, Mieczysława I , Mikosza, S. Okrzei, pl. B. Purkopa, A.  Puszkina,  M.  Rodziewiczówny, Szyb Wschodni, Trębacka, Władysława IV, św. Wojciecha, Zamkowa, K. Żmudy

KAPLICA: 

pw. Krzyża Świętego w Szpitalu Miejskim (ul. Zamkowa 2)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od  1939 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Gimnazjum nr 5, Szkoła Podstawowa nr 22, Przedszkole nr 27

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  1. ks.Wolfgang Hutka (1980?2003)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. ks.Rafał Wyleżoł ? 1998; ks. Mariusz Babula ? 2006

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

  1. s.Franciszka Stępień CSEE (elżbietanka) ? 1994,
  2. s. Beata Maczychin CR (zmartwychwstanka) ? 1994,
  3. s. Jolanta Siwonia ABMV (służebniczka) ? 1996

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1908 roku, ze względu na szybki wzrost liczby mieszkańców Biskupic, postanowiono rozbudować kościół pw. św. Jana Chrzciciela. W 1911 roku stosowne plany wykonał architekt Theodor Ehl, ale realizację uniemożliwiły  występujące  szkody górnicze.  W  związku  z  tym  podjęto  decyzję  o  budowie  drugiego  kościoła w Biskupicach ? na terenie dawnego dworu, w bliskim sąsiedztwie osiedla Borsig,       a ten sam architekt w 1913 roku wykonał projekt kościoła w stylu neobarokowym. Plany  pokrzyżował  wybuch  I  wojny  światowej  i  powojenna  inflacja.  W  latach ubiegłego wieku pod patronatem ks. Augustyna Bertzika przystąpiono wreszciedo  budowy  kościoła  pw.  Wniebowzięcia  NMP.  Projekt  jednonawowego  kościoła  z prezbiterium, dwoma zakrystiami i wieżą na planie czworoboku, w stylu ekspresjonizmu i funkcjonalizmu, wykonał architekt Hans von Poellnitz z Gliwic. Kościół wyróżnia charakterystyczny układ okien w kształcie pierwszych liter pozdrowienia   anielskiego   ?   ?Ave   Maria?.   Kierownictwo   budowy   objęła  firma

?Held und Francke? pod patronatem Dyrekcji Dóbr hrabiego Ballestrema. Pierwsze prace rozpoczęto w listopadzie 1927 roku. 15 grudnia 1929 roku kościół pobłogosławił ks. dziekan Bertzik. Świątynię poświęcił kardynał Adolf Bertram    29 sierpnia 1932 roku.

21 sierpnia 1939 roku ustanowiono przy kościele lokalię, a w 1940 roku prze- kształcono ją w samodzielną kurację. W 1940 roku administratorem kuracji został ks. Hubert Gregor, który w 1946 roku został wysiedlony przez ówczesne władze do Niemiec. Od tego czasu do 1968 roku opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawowali księża jezuici z prowincji krakowskiej, zarządzający wówczas sąsiednią parafią Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej, należącą do diecezji katowickiej.  W  1950  roku  dotychczasowa  kuracja  otrzymała  status  parafii.  W 1968 roku duszpasterstwo w parafii objęli ponownie księża diecezjalni.

W 1980 roku na osiedlu Młodego Górnika zaadaptowano na kaplicę pw. św. Bar- bary budynek dawnego Osiedlowego Domu Kultury. 27 listopada 2013 roku biskup gliwicki Jan Kopiec erygował przy kaplicy 156. parafię diecezji. Na terenie parafii znajduje się także kaplica szpitalna pw. Krzyża Świętego w Szpitalu Miejskim nr 2 przy  ul.  Zamkowej,  istniejąca  od  1982  roku.  W  czasie  renowacji  kościoła      w 2001 roku odtworzono pierwotny ołtarz i zmieniono wystrój prezbiterium.