DANE KONTAKTOWE

41-800 Zabrze, ul. ks. A. Tomeczka 1
tel. 32 271 38 64
ds_zabrze@kuria.gliwice.pl   
www.duchswzabrze.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Klaudiusz Szymroszczyk, mgr teologii, ust. 1.06.2013

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek ? CM
41-800 Zabrze, ul. ks. N. Bończyka 25,
tel. 32 777 47 03
karmis.zabrze@interia.pl

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

23.10.2016

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

uroczystość Zesłania Ducha Świętego

WIECZYSTA ADORACJA:

16 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.30, 10.30
w dni powszednie:
w poniedziałki: 7.30
we wtorki, środy i piątki: 18.00
w czwartki i soboty: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 100, liczba wiernych: 1 480

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

św. Andrzeja Boboli, ks. N. Bończyka, Bytomska 3, 3a, 3b, Cmentarna, B. Hagera, Kasprowicza 12?14,   Krakusa,  A.   Lazara,  Na   Piaskach,  F. Siedleckiego, Stalmacha, Średnia, ks. A. Tomeczka, Wolności 302?314

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1945 roku

CMENTARZ:

przy ul. Cmentarnej (międzywyznaniowy, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu)

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 2)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  1. ks.Stanisław Prochacki (1981?2002)
  2. ks. Stanisław Kołodziej (2002?2009)
  3. Klaudiusz Szymroszczyk (2009?2013) ? administrator

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks.Jarosław Steczkowski ? 1996

Z DZIEJÓW PARAFII:

Po I wojnie światowej liczba wiernych parafii św. Andrzeja w Zabrzu wzrosła do 43  tys.  W  1923  roku  kardynał  Adolf  Bertram  polecił  proboszczowi  parafii  ?      ks.  Oswaldowi  Sonnckowi  ?  utworzenie  nowych  placówek  duszpasterskich.  Jedną z nich miała być placówka na Kolonii Piaskowej (tzw. Zandce), którą zamieszkiwały rodziny hutników z pobliskiej Huty Donnersmarcka. Teren obejmował prawie 6 tys. wiernych. W 1924 roku ks. Sonneck rozpoczął sprawowanie nabożeństw w dużej sali gospody Wierciomioka. W 1925 roku parafia zakupiła budynek. W latach 1925?1926 budynek poddano pracom adaptacyjnym według projektu gliwickiego architekta Hugo Beckera. 25 kwietnia 1927 roku ustanowiono przy kościele lokalię. Pierwszym lokalistą był ks. Adrian Pilot, a od 9 października 1929 roku ks. Antoni Tomeczek, który posługiwał w parafii przez 33 lata. 29 listopada 1929 roku biskup Walenty Wojciech z Wrocławia poświęcił kościół. 1 kwietnia 1936 roku lokalię podniesiono do rangi kuracji, a 1 października 1940 roku do rangi samodzielnej parafii. Do 1945 roku parafia pozostawała w łączności administracyjnej i finansowej  z macierzystą parafią św. Andrzeja  Apostoła.

26 stycznia 1945 roku kościół i plebania zostały spalone przez żołnierzy  sowieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów. Tego dnia Rosjanie spalili ok. 10 budynków mieszkalnych i rozstrzelali ok. 80 osób. Nabożeństwa zaczęto odprawiać w zaadaptowanym na ten cel katolickim domu młodzieżowym, wybudowanym w 1930 roku. W latach 1954?1956 wybudowano obecną plebanię. Drugi proboszcz parafii, ks. Paweł Pyrchała (1963?1975), poszerzył kościół przez dobudowanie bocznej nawy, a w miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę.

W 2009 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek zadecydował o konieczności budowy nowego kościoła. W 2010 roku ruszyły prace projektowe, a na wiosnę 2011 roku prace budowlane według projektu architekta Pawła Ociepki z Gliwic. Budowę nowego kościoła prowadził proboszcz parafii ? ks. Klaudiusz Szymroszczyk. 9 maja rozpoczęto wykopy pod fundamenty, 18 lipca została położona pierwsza cegła, a już we wrześniu rozpoczęto prace przy dachu  nowego  kościoła.  Pierwszą  Mszę św. w nowym kościele sprawowano 12 maja 2013 roku. Część wyposażenia kościoła pochodzi ze zlikwidowanych kościołów diecezji Essen (wystrój prezbiterium z  kościoła  pw.  Ducha  Świętego  w  Schwelm,  ławki  z  kościoła  pw. św. Engelberta w Essen). Kościelne witraże zaprojektowali Anna i Dariusz Gomułowie. 27 maja 2013 roku biskup gliwicki Jan Kopiec wydał dekret dotyczący pozbawienia starego kościoła charakteru miejsca świętego. Aktu tego dokonano w uroczystość Bożego Ciała tegoż roku. 23 października 2016 roku biskup gliwicki Jan Kopiec dokonał poświęcenia nowego kościoła. W parafii od 2000 roku posługują siostry ze Wspólnoty Karmelitanek Misjonarek, prowadząc świetlicę ?Providentia ? Dom Opatrzności?.