DANE KONTAKTOWE

41-814 Zabrze-Grzybowice, ul. Szczecińska 27
tel. 32 273 80 75
mbr_grzybowice@kuria.gliwice.pl
www.parafia-grzybowice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Marian Krojenka, mgr-lic. teologii, ust. 1.07.1993

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA TYMCZASOWEGO:

24.12.1945

ODPUST:

7 października (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

26 października

PORZĄDEK   MSZY ŚW:

w niedziele i święta: (17.00), 7.30, 10.30, 12.00, 15.30
w czasie wakacyjnym: (17.00), 7.30, 10.30, 12.00
w święta cywilnie zniesione: 7.00, 17.00, 18.30
w dni powszednie:
w poniedziałki: 17.00 ? Msza św. szkolna
we wtorki, środy i piątki: 7.00
w czwartki: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 021, liczba wiernych: 1 720

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

J. Badestinusa, R. Bednorza, gen. T. Bora-Komorowskiego, Czekanowska, gen. B. Ducha, Kasztanowa, Kujawska, Łowicka, gen. S. Maczka, Mazowiecka, Miedziana, Na Lesie, gen. L. Okulickiego, Przy Ujęciu, R. Schumana, Składowa 1?9, Spółdzielcza, Szczecińska, Tenisowa, Traktorzystów, W. Witosa, ks. M. Wosia, Zbrosławicka, gen. J. Ziętka, Złota

KAPLICA:

  pw. św. Jana Nepomucena

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1954 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Szczecińskiej 25

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 32, Przedszkole nr 40)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • radca Michał Woś (1956?1958) ? administrator, (1958?1993) ? proboszcz

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

  • ks.radca Michał Woś (? 4.02.1994) ? I proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

W okresie międzywojennym wierni z Grzybowic, należący do parafii w Wieszowie, kilkakrotnie prosili władze cywilne o zgodę na budowę kościoła. W archiwum parafialnym w Wieszowie znajduje się nawet projekt planowanego kościoła, jednakże decyzje władz zawsze były odmowne. Po ustaniu działań wojennych      w styczniu 1945 roku w miejscowości pozostał opuszczony barak, który wcześniej służył jako świetlica dla związku młodzieży (?Jugendheim?). Proboszcz z Wie- szowy, ks. Filip Wolnik, razem z wiernymi z Grzybowic przejął pusty budynek          i rozpoczął prace adaptacyjne do celów sprawowania liturgii. 23 grudnia 1945 roku kaplicę pw. Matki Boskiej Różańcowej pobłogosławił ks. radca Robert Płonka, proboszcz z Rokitnicy. Za zgodą władz kościelnych przy kaplicy powstała lokalia, którą wydzielono z parafii w Wieszowie. W latach 1956?1957 pierwszy proboszcz w Grzybowicach, ks. Michał Woś, razem z wiernymi wybudował niewielką plebanię. Dekretem biskupa Franciszka Jopa z 1 stycznia 1958 roku lokalia  została  podniesiona  do  rangi  parafii.  W  tym  samym  roku  nowo  utworzona parafia  złożyła  w  Wojewódzkiej  Radzie  Narodowej  w  Katowicach  wniosek     o zezwolenie na budowę nowego kościoła, który został rozpatrzony negatywnie. W 1960 roku w sąsiedztwie kaplicy zbudowano dzwonnicę, na której zawieszono  trzy dzwony.

27  sierpnia  1992  roku  przybył  do  parafii  ks.  Marian  Krojenka,  który  wspierał    w pracy duszpasterskiej chorującego ks. Wosia. Po jego śmierci ks. Krojenka ustanowiony został proboszczem parafii. 14 września 1997 roku do parafii przyłączono kościół w Czekanowie, który stał się jej filią do czasu erygowania samodzielnej parafii 7 października 2009 roku. W latach 2002?2005 prowadzono prace związane z rozbudową plebanii. Ks. Marian Krojenka przystąpił  także  do  dzieła  budowy  nowego  kościoła.

Projekt kościoła opracowali: Ksenia i Bogdan Helisowie z Centrum Inwestycji Budowlanych Centrbud z Pszowa.  Kierownictwo  budowy  objął  Bogdan  Helis. Na planie krzyża łacińskiego wzniesiono kościół o wymiarach 48 x 19 m. Do kościoła przylega wieża mająca 20 m wysokości (w przyszłości planowane jest jej podwyższenie). Prace budowlane rozpoczęto 7 lipca 2014 roku. Kamień węgielny pod  kościół  poświęcił  4  października  2014  roku  biskup  gliwicki  Jan  Kopiec.  W sierpniu 2015 roku kościół był już w stanie surowym. Obecnie prowadzone są prace we wnętrzu świątyni. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele sprawowano  27 marca 2016 roku.