DANE KONTAKTOWE

41-800 Zabrze, ul. Jaskółcza 37
tel. 32 271 89 02
fax 32 275 86 57
ks_zabrze@kuria.gliwice.pl
www.swkrzyz-zabrze.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Marcin Stokłosa, dziekan, ust. 15.10.1987

WIKARIUSZ:

  1. ks.Piotr Szczygielski, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr-lic. teologii, ust. 1.09.2011

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

16.09.2000

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela przed lub po 14 września

WIECZYSTA ADORACJA:

14 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 8.00, 9.30, 11.00, 16.00
w czasie wakacyjnym: (18.00), 8.00, 9.30, 11.00
w dni powszednie: 8.00, 18.00 (w styczniu: 8.00) w czasie wakacyjnym:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8.00 (w maju i październiku: 18.00)
w środy i soboty: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

5 200, liczba wiernych: 5 100

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Akacjowa, Długa, ks. J. Dzierżona, Grabowa, Jagodowa, Jarzębia, Jaskółcza (i Dom Opieki Społecznej), Jesionowa, Makoszowska (do torów kolejowych przy byłej kopalni Makoszowy), Promienna, J. Rogera, Sportowa, Turystyczna

KAPLICE:

  1. św. Barbary przy kościele
  2. św. Jana Pawła II w kompleksie plebanijno-katechetycznym

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1987 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole nr 49

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. o.Bogdan Nieć CSsR ? 2000,
  2. ks. Marcin Wronka ? 2013

Z DZIEJÓW PARAFII:

W czasie zrywu solidarnościowego zrodziła się idea utworzenia nowej placówki duszpasterskiej na górniczych osiedlach: Janek i Dzierżona, liczących 7 tys. mieszkańców. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom ks. Pawła Pyrchały, proboszcza parafii św. Józefa, uzyskano od ówczesnego architekta miejskiego prawo do zatroszczenia się o zaniedbany budynek dawnej kawiarenki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, przypominający chodnik kopalniany. 24 grudnia 1982 roku o godz. 21.00 ks. Pyrchała odprawił pod gołym niebem pierwszą Eucharystię. W 1983 roku zaadaptowano budynek na potrzeby kaplicy. W aranżacji górniczego chodnika w ścianie ołtarzowej zawieszono duży krzyż, obok którego umieszczono gipsową figurę św. Barbary, patronki kaplicy. Wygospodarowano również  miejsce  na  dwie  duże  sale  katechetyczne  i  zaplecze  gospodarcze.  Od września 1984 roku zaczęto regularnie sprawować Msze św. i nabożeństwa w kaplicy. Dekretem z 17 sierpnia 1987 roku biskup opolski Alfons Nossol utworzył parafię Krzyża Świętego w Zabrzu (dekret wszedł w życie 30 sierpnia tegoż roku). Jej   terytorium   zostało   wydzielone   z   parafii   św.   Józefa   (osiedle   Dzierżona i ul. Jaskółcza) oraz z parafii św. Antoniego (osiedle Janek).

28 listopada 1986 roku nabyto działkę pod budowę kościoła. Plac pod budowę poświęcił biskup Jan Wieczorek 3 grudnia 1986 roku. Zezwolenie na budowę kościoła razem z plebanią i salkami katechetycznymi uzyskano 22 maja 1987 roku. Stosowny projekt wykonał architekt Artur Rudy z Gliwic, a obliczenia konstrukcyjne Wacław Kolanko, również z Gliwic. Budowę nowego kościoła zlecono pierwszemu proboszczowi parafii ? ks. Marcinowi Stokłosie. Kamień węgielny, który 18 września 1988 roku wmurował biskup Jan Wieczorek,  został  poświęcony  przez  Ojca  Świętego Jana Pawła II w 1983 roku, podczas jego wizyty na Górze Świętej Anny. Kierownictwo  budowy  przejął   kombinat   budowlany   ?Mostostal-Zabrze?   Holding S.A., którego inżynierowie zaprojektowali i również wykonali w 1998 roku konstrukcję dzwonnicy. Budowa kościoła wraz z zapleczem plebanijno- katechetycznym  trwała  13  lat.  Biskup  gliwicki  Jan  Wieczorek  poświęcił  kościół  16 września 2000 roku. 29 października 2012 roku biskup gliwicki Jan Kopiec ustanowił kaplicę pw. św. Jana Pawła II mieszczącą się w kompleksie plebanijno- katechetycznym, w której sprawowane są Msze św. w czwartki oraz w tygodniu w  okresie zimowym.