DANE KONTAKTOWE

41-807 Zabrze-Mikulczyce, ul. Mariacka 1
tel. 32 271 49 64
sw_mikulczyce@kuria.gliwice.pl
www.wawrzyniec-mikulczyce.pl

PROBOSZCZ:

 • ks.Jerzy Faszczewski, mgr teologii, ust. 24.02.2013

WIKARIUSZ:

 • ks.Adrian Kaszowski, mgr teologii, ust. 1.09.2013

INNY KSIĄDZ:

 • ks.Gerard Wenzel, radca duchowny, dziekan honorowy, emeryt

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

 •   8.05.1896

ODPUSTY W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

 • ku czci św. Wawrzyńca ? 10 sierpnia (najbliższa niedziela)
 • ku czci Matki Boskiej Mikulczyckiej ? pierwsza sobota września

WIECZYSTA ADORACJA:

12 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.30, 16.00
w dni powszednie: 8.00, 18.00
w czwartki: 16.30 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

7 500, liczba wiernych: 7 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bałtycka,  Brygadzistów,  F.  Chopina  27?39  i  28?32,  Dwór  Wesoła,  Gajowa, Garibaldiego, M. Gogola, Gogolińska, W. Korwina, Kopalniana, Kosynierów, Koszykowa, T. Kościuszki, Leszka Białego, T. Lelka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, Mariacka, A. Mickiewicza 3?97 (nieparzyste), Mostowa, Nadrzeczna, Ofiar Katynia, S.  Ogórka,  Parkowa,  pl.  N.  Kroczka,  Poległych  Górników, J. Poniatowskiego, Pyskowicka, Ratuszowa, S. Rudy, Skośna, Stawowa, Strażacka, Strzelców Bytomskich, Sztygarów, Tarnopolska 12?95, G. Zapolskiej, Zwrotnicza, Zwycięstwa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi metrykalne chrztów od 1843 roku, zgonów od 1855 roku oraz ślubów od 1885 roku

CMENTARZ: 

parafialny przy ul. Ofiar Katynia  1

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (Liceum Profilowane nr 9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Gimnazjum nr 6), Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne (Gimnazjum Społeczne ?Nasza Szkoła?, Szkoła Podstawowa Społeczna

?Nasza Szkoła? z Oddziałem Przedszkolnym), Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 26, Przedszkole nr 24, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 45

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 • ks.Rajmund Bigdon (1971?1997) ks. Józef Leligdon (1997?2008) ks. Ryszard Kotynia (2008?2013)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks.Rafał Dappa ? 2002, o. Mirosław Piłat OFM ? 2004, ks. Andrzej Tarasiuk ? 2004

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
w grocie Matki Bożej Lourdzkiej:

 • ks.dr Sylwester Baksik (? 9.12.1964) ks. Jan Leszczyński (? 5.08.1969)

przy kościele:

 • ks.Franciszek Cieślik (? 3.03.1895) ? proboszcz i budowniczy kościoła ks. Józef Chuchracki (? 8.11.1971) ? proboszcz
 • ks.Rajmund Bigdon (? 14.03.2009) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Według zapisów kronikarskich, już w XII wieku znajdowała się tutaj niewielka osada, położona tuż przy granicy pomiędzy ziemią krakowską a Śląskiem. Pozostałością po granicy była tzw. przesieka, której śladów dopatrywano się jeszcze w XIX wieku  w bliskim sąsiedztwie Potoku Mikulczyckiego, zwanego także Potokiem Rokitnickim. W 1179 roku ziemia bytomska stała się częścią Śląska, ale kościelnie, aż do 1821 roku, należała do diecezji krakowskiej. Pierwsza, pewna wzmianka o Mikulczycach pochodzi z dokumentu księcia bytomskiego Siemowita z 1311 roku dotyczącego testamentu kasztelana bytomskiego Jana Złotoustego. Dokument wymieniał wśród świadków rycerza Dobiesława z Mikulczyc (?Dobeslao de Miculczicz?). Rycerz tego samego imienia, podpisany jednak jako ?Graf Dobeslaw de Naculchsicz?, obecny był również jako świadek w dokumencie księcia kozielskiego Władysława z 1306 roku. Tutejsza parafia i jej proboszcz, Mikołaj, zostali po raz pierwszy wymienieni w spisie świętopietrza dekanatu sławkowskiego z 1326 roku. Od 1331 roku parafia należała do dekanatu bytomskiego. W 1830 roku tutejsze dobra dworskie zakupiła rodzina Donnersmarcków ze Świerklańca, która patronowała szybkim przemianom, przeobrażającym niewielką wioskę w duże osiedle przemysłowe. W 1873 roku Mikulczyce zostały przyłączone do nowego powiatu tarnogórskiego. W 1900 roku zarząd Huty Donnersmarcka zainicjował budowę nowoczesnej kopalni węgla kamiennego. W 1951 roku Mikulczyce stały się dzielnicą Zabrza.

W 1791 roku ówczesny proboszcz Mikulczyc, ks. Walenty Andlauf, w protokole wizytacyjnym zapisał, że pierwszy kościół w Mikulczycach wybudowano w 1002 roku. Datę taką miano wówczas odczytać na jednej z belek drewnianego kościoła. Informacja ta nie znalazła dotychczas potwierdzenia w żadnych innych źródłach. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi dopiero z 1326 roku. Kolejny, również drewniany kościół, zbudowano w 1530 roku, a jego fundatorem był właściciel Mikul- czyc ? Daniel Starszy Ziemięcki, o czym świadczy treść jego testamentu z 1607 roku. Kościół zbudowany był z drewna modrzewiowego, wieża z drewna sosnowego, zakrystia zaś była murowana. Ołtarz główny kościoła zdobił obraz św. Wawrzyńca, patrona parafii, oraz Matki Boskiej, zwanej Mikulczycką. W zapisach wizytacyjnych  z drugiej połowy XVII wieku zapisano, że do obrazu przybywały liczne pielgrzymki.

Wskutek rosnącej liczby mieszkańców, w 1892 roku postanowiono  wybudować  nowy kościół. Parafianie zebrali na ów cel 85 tys. marek. Dalsze kwoty ofiarowali hrabia Guido Henckel von Donnersmarck i biskup wrocławski Georg Kopp (w sumie  98 tys. marek) oraz ks. proboszcz Franciszek Cieślik, który przekazał 40 tys. marek. Projekt kościoła w stylu neogotyckim wykonał architekt Paul Jackisch z Bytomia. Kierownikiem budowy został Johanness Langer z zabrzańskiego przedsiębiorstwa budowlanego Wilhelma Silbera. 15 sierpnia 1892 roku położono kamień węgielny. Rok później doprowadzono dzieło budowy do stanu surowego. 4 września 1893 roku poświęcono żeliwny krzyż, odlany w zabrzańskiej firmie Sauera, który wciągnięto     na  szczyt  strzelistej  wieży  kościelnej.  Uroczystego  poświęcenia  kościoła  dokonał

8 maja 1896 roku kardynał Georg Kopp. Do kościoła przeniesiono część wyposażenia starego kościoła, w tym obraz Madonny, który początkowo umieszczono w bocznym ołtarzu. Na wyraźne prośby parafian i pielgrzymów obraz umieszczono w ołtarzu głównym. W 1901 roku, ze względu na swą piękną formę, zabytkowy kościółek przeniesiono do parku w Bytomiu. Początkowo pełnił funkcję muzealną, a w czasach nazizmu rolę mauzoleum poległych w okresie I wojny światowej. Od 1971 roku Muzeum Górnośląskie urządziło tamże ekspozycję sztuki sakralnej. 14 listopada 1982 roku kościół spłonął doszczętnie. Jedynym śladem po zabytkowym kościele jest pamiątkowy krzyż na mikulczyckim wzgórzu kościelnym postawiony w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się główny ołtarz. Umieszczony na nim napis głosi: ?Tu stał wielki Ołtarz Starego Kościoła aż do Sierpnia 1901?.

Na terenie parafii znajduje się NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej, który w 2002 roku przejął zabudowania dawnego klasztoru sióstr boromeuszek z 1897 roku. Budynek plebanii wybudowano w latach 1907?1908.