DANE KOTAKTOWE

41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 1
tel. 32 271 06 81
fax 32 271 06 81 wew. 61
nsnmp_zabrze@kuria.gliwice.pl
www.franciszkanie.zabrze.pl

PROBOSZCZ:

 • o.Emanuel (Franciszek) Ligocki OFM, ust. 1.09.2016

WIKARIUSZ:

 • o.Bernard (Marcin) Karwot OFM, ust. 15.02.2017

INNI OJCOWIE:

 1. o.Hadrian (Piotr) Beck OFM, ekonom
 2. o.Zachariasz (Józef) Lubecki OFM
 3. o.Teofil (Michał) Lukas OFM, gwardian
 4. o.Klemens (Marian) Waśkowski OFM, dr teologii
 5. o.Tacjan (Wiesław) Wójciak OFM, dr teologii

BRAT ZAKONNY:

 • br.Ananiel (Piotr) Białek OFM, magister teologii

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zakon Braci Mniejszych ? OFM
41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 1,
tel./fax 32 271 06 81

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

14.05.1988

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po wspomnieniu Niepokalanego Serca NMP

WIECZYSTA ADORACJA:

21 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 20.00
w tygodniu: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

7 100, liczba wiernych: 5 200

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Chełmońskiego, M. Curie-Skłodowskiej 45?57, Domy Akademickie, Fran- ciszkańska, Gdańska 26?48, Grunwaldzka, T. Kotarbińskiego, M. Niedział- kowskiego 54?66 i 61?67, pl. Kazimierza Wielkiego, W. Tatarkiewicza, J. Tkocza, Topolowa, D. Trocera 19?31 i 2?18, J. Żnieńskiej

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1958 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych, Zespół Szkół Spożywczych, Gimnazjum nr 25, Szkoła Podstawowa nr 25, Przedszkole nr 48

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o.Rufin (Leon) Juraszek OFM (1989?1995)
 2. o.Rafał (Leszek) Kogut OFM (1995?2001)
 3. o.Janusz Dziedzic OFM (2001?2002)
 4. o.Mateusz (Roman) Smolarczyk OFM (2002?2016)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o.Rafał Myszkowski OCD ? 1997,
 2. o. Izajasz (Lucjan) Lasoń OFM ? 2000,
 3. ks. Jacek Płachta ? 2007,
 4. o. Flawiusz (Rafał) Szynal OFM ? 2015

BRACIA I SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCY Z  PARAFII:

 1. s.Magdalena Mitek FMM (franciszkanka misjonarka) ? 1995,
 2. s. Karolina Haja SDS (salwatorianka) ? 2008,
 3. br. Fidelis Dudek OFM ? 2015

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
przy kościele:

 • o.Ksawery (Edward) Moczek OFM (? 11.02.1992) ? gwardian oraz pierwszy budowniczy kościoła i klasztoru

Z DZIEJÓW PARAFII:

W okresie międzywojennym ks. Oskar Golombek, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu, zamierzał utworzyć placówkę duszpasterską na północ od rzeki Bytomki. Viktor Wylensek, nowy właściciel niewielkiej gospody przy Tannenbergstrasse 21, zaoferował parafii przejęcie budynku w dzierżawę. Budynek ten wcześniej był własnością żydowskiej rodziny Morgensternów, ofiar Szoah. 2 kwietnia 1940 roku rada parafialna zdecydowała o przejęciu w dzierżawę gospody i zaadaptowaniu jej na cele duszpasterskie. Stosowną zgodę władze cywilne wydały 4 lipca 1940 roku. Adaptację budynku na kaplicę powierzono mistrzowi budowlanemu Johannowi Golleni  i  Johannesowi  Grundowi,  przedstawicielowi  rady  parafialnej.  Zgodnie z zatwierdzonym projektem parafia dzierżawiła 2/3 budynku od strony zachodniej, który podzielono na część katechetyczną i kaplicę pw. św. Pawła.

Po ustaniu działań wojennych i przejęciu miasta przez administrację polską, rada parafialna  postanowiła  nie  przedłużać  dzierżawy,  prosząc  magistrat  o  przejęcie  w dzierżawę byłego partyjnego budynku biurowego przy dzisiejszej ul. Trocera 2. Władze miejskie przystały na propozycję i w maju 1945 roku rozpoczęto prace adaptacyjne,  które  prowadził   Richard   Marx,   a   nadzór   budowlany   zlecono   inż. Mańkowskiemu. Nowy proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Paweł Kitta, uzyskał od miasta bezpłatne użyczenie budynku, a 28 sierpnia 1947 roku pobłogosławił kaplicę pw. Niepokalanego Serca NMP. Opiekę duszpasterską początkowo sprawowali księża z parafii macierzystej. W 1955 roku Wilhelm Szendzielorz podarował dom przy ul. Trocera 13, w którym zamieszkał ks. Edmund Cisak, wikariusz parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

W 1957 roku kościółek filialny przejęli  franciszkanie  z  prowincji  Wniebo-  wzięcia   NMP   w   Katowicach-Panewnikach,   którzy    docelowo    zamieszkali w domu przy ul. Waryńskiego 1. 1 stycznia 1958 roku biskup opolski Franciszek Jop erygował parafię Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu. Władze państwowe utrudniały zakonnikom prowadzenie placówki,  żądając  od  władz  kościelnych  jej likwidacji. Dopiero w 1973 roku władze cywilne usankcjonowały dekret biskupi z 1958 roku. Ozdobą pierwszego kościoła była figura Matki Boskiej Fatimskiej, zakupiona w Fatimie w 1967 roku przez byłych parafian: Szendzielorza, Krausego i Bogackiego.

W 1981 roku franciszkanie otrzymali zgodę na budowę nowego kościoła. Kompleks kościelno-klasztorny zaprojektowali architekci: Andrzej Klimczak i Barbara Jękot, a kierownictwo budowy objął Andrzej Mazurek. 2 sierpnia 1983 roku biskup Jan Wieczorek wmurował kamień węgielny pod kościół. Prace adaptacyjne wnętrza realizowano od 1986 roku. Elementy wyposażenia prezbiterium wykonał artysta rzeźbiarz  Stanisław  Słodowy  z  Gliwic.  Ze  strony  parafii  prace  koordynowali: o.Ksawery Edward Moczek,  o. Maciej Michalski i o. Nazariusz Szojda. Kościół poświęcił biskup Jan Wieczorek 14 maja 1988 roku. Używana wcześniej kaplica spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach w nocy z 21 na 22 grudnia 1984 roku.