DANE KONTAKTOWE

41-808 Zabrze-Rokitnica, ul. kard. S. Wyszyńskiego 14
tel. 32 272 22 23 ? plebania
tel. 32 272 47 16, 32 272 46 44 ? księża wikarzy
nspj_rokitnica@kuria.gliwice.pl

www.parafia-rokitnica.pl

PROBOSZCZ:

 • ks.Zygfryd Sordon, mgr-lic. teologii, ust. 21.08.1999

WIKARIUSZE:

 1. Zbigniew Kociubiak, mgr-lic. teologii, ust. 1.09.2016
 2. ks. Paweł Kaniewski, mgr teologii, ust. 1.11.2016

INNY KSIĄDZ:

 • ks.Janusz Czenczek, mgr teologii

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

28.10.1923

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: niedziela po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • w kaplicy pw. Matki Boskiej Bolesnej: 15 września

WIECZYSTA ADORACJA:

26 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.00, 8.30 (w jęz. niemieckim), 9.45, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.15, 15.00, 18.00  w czasie wakacyjnym:
7.00, 8.30 (w jęz. niemieckim), 9.45, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.15, 18.00
w dni powszednie: 6.45, 7.30, 18.00
w czasie wakacyjnym: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

11 500, liczba wiernych: 9 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

gen. W. Andersa, Borowa, Boczna, Budowlana, Bukowa, Chorzowska, I. Daszyń- skiego, H. Dulęby, Gnieźnieńska, W. Grabskiego, S. Grota-Roweckiego, Grzybowska, T. Jabłońskiego, H. Jordana 2?36 i 5?19, o. M. Kolbe, Kołobrzeska, Komuny Paryskiej, I. Kosmowskiej, Krakowska, K. Makuszyńskiego, Mazurska, Medyków, I. Miczurina, Młodzieżowa, A. Frycza-Modrzewskiego, F. Nowowiej- skiego, Nyska, Ofiar Katynia, Księcia Władysława Opolczyka, Księcia Henryka Pobożnego,  Pogodna,   Polna,   Pomorska,   Prosta,   Sosnowa,   J. Szafarczyka, i J.  Śniadeckich,  Wojska  Polskiego,  J.  Wajzera,  kard.  S.  Wyszyńskiego, Zgrzebnioka, Żniwiarzy

KAPLICA

pw. Matki Boskiej Bolesnej (ul. Krakowska 44)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1906 roku

CMENTARZ: 

parafialny przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 14

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (Liceum Ogólnokształcące nr 4, Gimnazjum nr 4), Gimnazjum nr 29, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 31, Przedszkole nr 39, Przedszkole nr 41

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks.Apolinary Czekański (1968?1999)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. Ks. Paweł Szczurek – 1920 r.
 2. O. Emanuel Slodczyk – 1925 r.
 3. Ks. Paweł Kocur – 1932 r.
 4. Ks. Antoni Nerobisch – 1932 r.
 5. O. Jerzy Broja SDB – 1947 r.
 6. Ks. Paweł Nimptsch – 1954 r.
 7. O. Sylwester Swaczyna OFM – 1955 r.
 8. Ks. Jan Cibis – 1956 r.
 9. O. Ernest Krzywon SVD – 1959 r.
 10. Ks. Eugeniusz Kozok – 1973 r.
 11. Ks. Jerzy Hetmańczyk – 1974 r.
 12. Ks. Marian Maślanka – 1974 r.
 13. Ks. Józef Maślanka – 1978 r.
 14. Ks. Marek Trzeciak – 1978 r.
 15. Ks. Marcin Kulisz – 1979 r.
 16. Ks. Marcin Penkalla – 1984 r.
 17. Ks. Janusz Czenczek – 1986 r.
 18. O. Józef Chomik OSC – 1987 r.
 19. Ks. Andrzej Bartysiewicz – 1989 r.
 20. O. Mirosław Piątkowski SVD – 1989 r.
 21. Ks. Piotr Majer – 1990 r.
 22. Ks. Stanisław Jankowski CR – 1994 r.
 23. Ks. Zbigniew Siudziński – 1996 r.
 24. O. Dominik Partyka OSPPE – 1996 r.
 25. Ks. Kazimierz Majer – 2001 r.
 26. O. Herman Kuchnik OFM – 2002 r.
 27. Ks. Piotr Szczygielski – 2005 r.
 28. Ks. Damian Kwak – 2015 r.

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s.M. Anna Wypryszczyk ABMV (służebniczka),
 2. s. M. Elżbieta Bonk ABMV (służebniczka),
 3. s. M. Regina Mika AMBV (służebniczka),
 4. s. M. Elżbieta Krzyżanowska ABMV (służebniczka), 
 5. s.  Adelajda  Kusch  SCB  (boromeuszka),
 6. Monika Jarek SCB (boromeuszka),
 7. s. Gertruda Suszka SSND (siostra szkolna de Notre Dame),
 8. s. Joanna Kurtz SSND (siostra szkolna de Notre Dame),
 9. s. Barbara Piecuch SSND (siostra szkolna de Notre Dame),
 10. s. Alina Solga SSND (siostra szkolna de Notre Dame),
 11. s. Elżbieta Grabowy SSND (siostra szkolna de Notre Dame),
 12. Aleksandra Zdybel CSSF (felicjanka), s. Izabela Kościelna ISSM (Szensztacki Instytut Maryi)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 • ks.Reinhold Breuer (? 27.08.1928) ? proboszcz
 • ks. Robert Plonka (? 15.1.1963) ? proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 • ks.Marian Maślanka  (?  13.08.1982)
 • ks. Zbigniew Siudziński (? 15.07.2003)
 • ks. Jan Białowąs (? 7.10.2006)
 • ks.Apolinary Czekański (? 23.01.2007) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Po raz pierwszy miejscowość ?Rokytnicza? wymienia tzw. rejestr ujejski z 1305 roku. Przez miejscowość przepływał potok, zwany od miejscowości Potokiem Rokitnickim, który do 1821 roku stanowił granicę pomiędzy diecezją krakowską    i wrocławską. Wschodnia, mniejsza część Rokitnicy należała do miechowickiej parafii Świętego Krzyża, natomiast zachodnia, większa ? do parafii w Wieszowie. W  1857  roku  dla  liczącej  około  500  mieszkańców  Rokitnicy  wybudowano     w zachodniej części kapliczkę pw. Matki Boskiej Bolesnej. Szybki wzrost liczby mieszkańców nastąpił po 1899 roku, kiedy to hrabia Franz von Ballestrem uruchomił w  Rokitnicy  kopalnię  węgla  kamiennego  ?Castellengo?  (późniejsza  kopalnia ?Rokitnica?). Od 1951 roku Rokitnica stanowi dzielnicę Zabrza.

W 1906 roku proboszcz miechowicki, ks. Jan Kuboth, rozpoczął starania mające na celu  utworzenie  odrębnej  placówki  duszpasterskiej  w  Rokitnicy,  liczącej  wówczas 2 tys. mieszkańców. 1 listopada 1906 roku wynajął, a później dostosował do celów duszpasterskich salę  gospody,  należącej  do  restauratora  Zimnego.  Dla  powstałej w ten sposób placówki wyznaczono, przy udziale ks. Jana  Kubotha,  kapłana  lokalistę, którym został ks. Józef Matulla. 7 września 1906 roku kardynał Georg Kopp utworzył przy kaplicy kurację. Po pewnym czasie ks. Józef Matulla zakupił parcelę  pod budowę nowego kościoła parafialnego oraz cmentarz. 1 kwietnia 1908 roku nabożeństwa zostały przeniesione do większych pomieszczeń w budynku restauracji przy ul. Pyskowickiej (dzisiejsza ul. Krakowska). W grudniu 1908 roku kurację objął ks. Ernest Lange, który kontynuował prace poprzednika. W 1910 roku oddano do użytku dzisiejszy budynek plebanii, a w latach 1911?1912 wybudowano kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa według projektu architekta Ernsta Kühna z Drezna. Kamień węgielny pod kościół wmurowano  15  października  1911 roku. Kościół pobłogosławił ks. radca Emanuel Buchwald z Bytomia 17 listopada 1912 roku. Ołtarz główny z 1913 roku jest dziełem rzeźbiarza Georga Schreinera   z Ratyzbony. Ołtarz boczny Matki Boskiej wykonał w 1925 roku rzeźbiarz Mathias Beule z Bytomia, natomiast ołtarz św. Józefa, chrzcielnicę oraz figury Chrystusa Ubiczowanego, św. Franciszka i św. Antoniego wykonał w latach międzywojennych rzeźbiarz  Franz  Schink   z   Bytomia.   Parafia   Najświętszego   Serca   Pana   Jezusa  w Rokitnicy została utworzona 1 listopada 1913 roku na mocy dekretu z 30 sierpnia tegoż roku. Jej terytorium wydzielono z parafii Świętego Krzyża w Miechowicach         i z parafii Trójcy Świętej w Wieszowie. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał kardynał Adolf Bertram 28 października 1923 roku. 15 czerwca 2012 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił nowy ołtarz posoborowy,  wykonany  przez  Krystiana Wołczyka z Wieszowy. Mensę ołtarzową wykonał zakład kamieniarski Grzegorza  Galbierza  z Ptakowic.

Na terenie parafii znajdowały się placówki, w których przez lata posługiwały siostry zakonne. W latach 1902?1904 na północ od Rokitnicy bytomski zarząd powiatowy patronował budowie Powiatowego Domu dla Nieuleczalnie Chorych i Sanatorium Powiatowego,  w   którym   posługę   pielęgniarską  objęły   siostry   boromeuszki z  Trzebnicy.  W  1910  roku  w  kompleksie  otwarto  Powiatowy  Dom  Inwalidów i ośrodek kolonijny. W 1916 roku boromeuszki rokitnickie założyły drugi klasztor, w którym prowadziły szkołę prac ręcznych dla dziewcząt. W 1926 roku siostry     ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame założyły dom rekolekcyjno- sanatoryjny przy dzisiejszej ul. Andersa 67. W 1947 roku dawne siostry świeckie  ze wspólnoty ?Fidelis?, posługujące przed wojną w Powiatowym Domu Inwalidów, ofiarowały do ich kaplicy obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 8 września 1992 roku klasztor przejęły siostry z Instytutu Pań Szensztatu. 9 września 2000 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek pobłogosławił budynki i nową kaplicę oraz erygował Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu-Rokitnicy.