DANE KONTAKTOWE

41-806 Zabrze, ul. Wolności 446
tel. 32 271 04 65
sf_zabrze@kuria.gliwice.pl
www.franciszek.gliwice.opoka.org.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Jarosław Buchenfeld, mgr teologii, ust. 15.01.2018

WIKARIUSZE:

 1. ks. Piotr Golus, mgr teologii, ust. 1.09.2015
 2. ks. Łukasz Krawiec, mgr teologii, ust. 1.09.2015

REZYDENT: 

ks. Rafał Przybyła

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

22.05.1889

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 4 października
 • w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP: 8 grudnia

WIECZYSTA ADORACJA:

8 grudnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 18.00
w czasie letnim: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
w dni powszednie: 6.30, 7.15, 18.00
? w czwartki: 6.30, 7.15, 17.00
? w czasie letnim: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

14 455, liczba wiernych: 13 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Agrestowa, A. Asnyka, N. Barlickiego, gen. J. Bema, W. Bogusławskiego, P. Brola, Ciasna,   Czereśniowa,   Działaczy   ?Rodła?,   św.   Filipa,    Gazdy,   Górnicza, ks. A. Hauptmanna, K. Gorzawskiego, św. Jacka, Jałowcowa, Jodłowa 1?19 (nieparzyste), św. Kamila, W. Karczewskiego, Karolinki, A. Kawika, P. Kłyki, Końcowa  (nieparzyste),  ks.  A.  Korczoka  24?70  i  23?77,  J.  Kraszewskiego, Krawczyka, Królowej Kingi, Królowej Luizy, Krótka, Krucza, J. Kupca, Lecha, Leszczynowa, B. Limanowskiego, J. Lompy, św. Małgorzaty, Mikołowska, Modrzewiowa, F. Morawskiego, G. Morcinka, A. Napieralskiego, Olchowa, Orzechowa, Osiedleńcza, pl. I. Paderewskiego, A. Pawliczka 11?21 (nieparzyste), Plater, F. Płaskowickiej, A. Pordzika, Porzeczkowa, Przy Prochowni, Przykra, Pszczyńska, Racławicka, Rajska, A. Rolnika, H. Sienkiewicza 37, 41, 45, Sierakowskiego, Skarbnika, ks. P. Skargi, Słowicza, Ścieżka Górnicza, Wawelska, Wesoła, Weteranów, Węgielna,  Wiejska,  Wolności   357?391   i   386?454, gen. W. Wróblewskiego, J. Wyciska, Zjednoczenia

KAPLICA:

 • pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zabrzu (Zaborzu-Wsi)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1878 roku, zgonów od 1885 roku oraz ślubów od 1886 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Wolności 446

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół nr 42, Zespół Szkół Sportowych (Liceum Profilowane nr 10, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum nr 19, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Podstawowa nr 19), Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (Gimnazjum dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo), Gimnazjum nr 9, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 18, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 18

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks.Ginter Król (1966?1998)
 • bp Andrzej Iwanecki (1998-2018_

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o.Waldemar Koloczek OFM ? 1994,
 2. ks. Damian Kominek ? 2003,
 3. ks. Damian Kubiński ? 2011,
 4. ks. Piotr Zieliński SDB ? 2011

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s.Mariana (Urszula) Kożuszek SCB (boromeuszka) ? 1992,
 2. s. Maksymiliana (Joanna) Czerwińska ZSNM (siostry wspólnej pracy od Maryi Niepokalanej) ? 2010

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
w grocie lourdzkiej przy kościele:

 1. Karl Schaff SJ (? 6.04.1906) ? misjonarz
 2. Teophil Schöneich (? 2.03.1922) ? budowniczy kościoła, I proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 1. ks.Paulus Janik (? 11.04.1944) ? administrator parafii św. Jadwigi
 2. ks. Emil Weber (? 11.10.1950)
 3. ks.Emanuel Weber (? 1.06.1966) ? proboszcz
 4. ks.Emil Kałuski (? 21.02.1977) ? proboszcz parafii św. Jadwigi
 5. ks. Zygfryd Wołek (? 6.02.1986)
 6. ks.Stanisław Pielesz (? 29.05.2012) ? proboszcz parafii św. Jadwigi
 7. ks.Jerzy Mazurkiewicz (? 5.09.2017)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Zabrzańska dzielnica Zaborze należała do istniejącej już w 1305 roku, oddalonej  o ok. 3 km, parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupicach. W 1791 roku otwarto        w Zaborzu jedną z najstarszych kopalni węgla kamiennego, której w 1811 roku nadano nazwę ?Kopalnia Królowa Luiza?. Pod koniec XIX wieku wiodła ona prym w  ilości  wydobywanego  węgla  na  Górnym  Śląsku  i  liczbie  zatrudnionych       w zakładzie. Rozwój górnictwa i przemysłu (koksownie, brykietownia i pierwsza na Śląsku elektrownia) znalazły swoje odbicie w transformacji dotąd niewielkiej, rolniczej wioski w górniczą miejscowość, liczącą w latach 80. XIX wieku prawie   15 tys. mieszkańców.

W latach 1870?1871 wzniesiono na Zaborzu kaplicę pw. NMP Niepokalanie Poczętej jako wotum za ocalenie od zarazy w 1869 roku. Większość prac wykonali sami   mieszkańcy   z   ówczesnym   sołtysem   i   głównym   inicjatorem budowy, Wawrzyńcem Koniecznym, oraz rolnikiem Kottem. Kaplicę pobłogosławił ks. Karol Pressfreund 3 maja 1871 roku. Z inicjatywy kuratusa z Rudy, ks. Teofila Schöneicha, w latach 1884?1885 wybudowano w Zaborzu neogotycką świątynię pw. św. Franciszka z Asyżu. Niestety, ze strony państwa oraz Urzędu Górniczego,  z powodu niewygasłych represji kościelnych, dzieło to w fazie budowy nie zostało wsparte finansowo. Ks. Schöneich przez cały okres budowy prowadził akcję zbiórek funduszy na kopalniach. Dzieło budowy poparł również biskup wrocławski Robert Herzog. Budowniczym kościoła był mistrz budowlany Johann Kowollik z Bytomia,  a wielkim orędownikiem budowy wójt gminy Zaborze ? Antoni Rollnik, który całość aktywów gminy przekazał jako pożyczkę pod dzieło budowy kościoła. Nowy kościół pobłogosławił 29 listopada 1885 roku ks. dziekan Jan Hruby z Bielszowic. W latach 1886?1887 wybudowano budynek plebanii. 15 kwietnia 1886 roku przybył do  parafii  jej  pierwszy  duszpasterz  w  randze  kuratusa  ?  ks.  Johann  Fiegel.

11  stycznia  1888  roku  biskup  wrocławski  Georg  Kopp  ustanowił samodzielną parafię św. Franciszka w Zaborzu, a na jej pierwszego proboszcza desygnował budowniczego kościoła ? ks. Teofila Schöneicha. 22 maja 1889 roku biskup Georg Kopp dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. Parafia w latach między- wojennych patronowała budowie kościoła pw. św. Jadwigi na Porembie i kościoła pw. św. Antoniego w zabrzańskiej dzielnicy Guido. W roku jubileuszowym 2000 odbudowano wieżę kościoła, którą w 1948 roku zniszczyła wichura. W 2002 roku dokonano rekonstrukcji głównego ołtarza w kościele.