DANE KONTAKTOWE

41-800 Zabrze, ul. P. Dubiela 10
tel. 32 271 50 37
sk_zabrze@kuria.gliwice.pl
www.kamilianie-zabrze.pl

PROBOSZCZ:

 • o.Wojciech Węglicki MI, mgr teologii, ust. 20.08.2004

WIKARIUSZ:

 • Wojciech Mojecki MI, mgr teologii, ust. 1.09.2017

INNI OJCOWIE:

 1. o.Zbigniew Gołaszewski MI, mgr teologii,
 2. o.Czesław Hensel MI, kapelan Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 3. o.Maciej Kostecki MI, mgr teologii
 4. o.Kamil Mróz MI, mgr teologii
 5. o.Mieczysław Tymkowski MI

BRAT ZAKONNY:

 • br.Michał Bronkiewicz MI

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zakon Posługujących Chorym (kamilianie) ? MI
41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10,
tel. 32 271 50 37

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 7.10.1928
 • kaplicy szpitalnej pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Śląskim Centrum Chorób Serca: 19.12.1992
 • kaplicy szpitalnej pw. św. Ojca Pio w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu: 12.04.2007
 • kaplicy szpitalnej pw. św. Kamila
 • w Śląskim Centrum Chorób Serca (?Blok B?): 18.05.2014

ODPUST   W   KOŚCIELE   PARAFIALNYM:  

14  lipca WIECZYSTA 

ADORACJA: 

16 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00, 19.00
w czasie wakacyjnym: 6.00, 8.00, 9.30, 12.15, 15.00, 19.00
w święta cywilnie zniesione: 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
? w czwartki: 16.30 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

12 000, liczba wiernych: 10 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Św. Barbary, Cieszyńska, M. Curie-Skłodowskiej 1?31 i 22c, gen. J. Dąbrowskiego, Dubiela, Dworcowa 3?9 i 4?8a, Dworska, Gdańska (parzyste), J. W. Goethego, Góry Świętej Anny, Jagiellońska, J. Kochanowskiego, H. Kołłątaja, J. Kowalczyka, Kowalska, R. Koźlika, ks. J. Londzina, Męczenników Majdanka, K. Miarki, Mikulczycka 2?34 i 19?78, M. Niedziałkowskiego, T. Nocznickiego, Park Hutniczy, Piastowska, pl. Dworcowy, pl. R. Traugutta, pl. Wolności, Powstańców Śląskich, Skoczylasa, F. Słodczyka, Spokojna, Staromiejska 2 i 4, S. Staszica, Szpitalna, ks. J. Wajdy, J. Woźnicy, Wyzwolenia, Wolności 237?309 i 246?296, Zgody

KAPLICE:

 • Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Śląskim Centrum Chorób Serca (ul. M. Curie-Skłodowskiej 9)
 • św. Kamila w Śląskim Centrum Chorób Serca (?Blok B?) (ul. M. Curie-Skłodowskiej 9)
 • św. Ojca Pio w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu (ul. M. Curie-Skłodowskiej 10)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1932 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Technikum Handlowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 (Liceum Ogólnokształcące nr 6, Gimnazjum nr 13), Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14  z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 25, Przedszkole nr 28, Społeczne Przedszkole   Integracyjne   ?SKRZAT?,    Niepubliczne   Językowe   Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ?MIRIADA?

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o.Paweł Bachowski MI (1986?1995)
 2. o.Szymon Skawiński MI (1995?1998)
 3. o.Franciszek Bieniek MI (1998?2001)
 4. o.Marian Kujaczyński MI (2001?2004)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o.Emil Pacławski OFM ? 1994,
 2. o. Grzegorz Firszt OCD ? 1999

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • Ilona Firszt OCD (karmelitanka bosa) ? 1997

Z DZIEJÓW PARAFII:

Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. niemiecka prowincja zakonu kamilianów poszukiwała dogodnego miejsca, aby na wzór zakładu w Tarnowskich Górach otworzyć podobną instytucję w niemieckiej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.    Kardynał    Adolf    Bertram    oraz    duchowieństwo    zabrzańskie  z radością przyjęli pierwszych braci, oferując im prowadzenie duszpasterstwa w tzw. dzielnicy hutniczej, na terenie Małego Zabrza. W 1923 roku rozpoczęto dla wiernych  z dzielnicy sprawowanie Mszy św. niedzielnej w sali ćwiczeń Huty Donnersmarcka. Posługę pełnili początkowo kapłani z parafii św. Andrzeja i przez krótki okres czasu redemptoryści. 1 października 1926 roku przybył do Zabrza pierwszy kamilianin ?o. Wilhelm Gillessen z Essen. Zakonnicy mieszkali początkowo w przedszkolu przy hucie, przejmując duszpasterstwo w dzielnicy oraz sprawując posługę wśród chorych w Szpitalu Spółki Brackiej przy dzisiejszej ul. 3 Maja i w Szpitalu Miejskim przy dzisiejszej ul. Marii Curie-Skłodowskiej. 3 lipca 1927 roku ks. Oswald Sonneck wmurował kamień węgielny pod tymczasowy kościół (przeznaczony na salę teatralną), klasztor i dom starców. Budynki zaprojektował Heinrich Gerlach z Gliwic. Kardynał Adolf Bertram 7 października 1928 roku poświęcił tymczasowy kościół, który spełnia swoje funkcje duszpasterskie do dnia dzisiejszego. W tym samym roku utworzono lokalię, wydzielając jej terytorium z parafii św. Andrzeja. 20 października 1929 roku otwarto szpital opiekuńczo-leczniczy według projektu profesorów Böhma i Zutta. Szpital posiadał 130 łóżek dla mężczyzn i 100 łóżek dla kobiet. 5 kwietnia 1932 roku lokalię podniesiono do rangi kuracji. Planów budowy nowego i dużego kościoła nigdy nie sfinalizowano. W okresie narodowego socjalizmu zabroniono inwestycji budowlanych, a w czasie wojny zmuszono zakonników do przekazania budynku szpitala na przytułek dla sierot i kalek wojennych. 27 stycznia 1943 roku parafia św. Andrzeja przekazała kuracji św. Kamila wszystkie grunty, których była dotychczasowym właścicielem, a archidiecezja wrocławska, na mocy obustronnej umowy, spłaciła wszystkie zobowiązania finansowe związane z budową.

Po wojnie kuracja, bez formalnego dekretu, zaczęła używać nazwy parafii.    W 1947 roku ówczesne władze przejęły szpital na rzecz państwa. Obecnie w części budynku przyległej do kościoła mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez zakon kamilianów. 1 stycznia 1998 roku dekretem biskupa gliwickiego odłączono od parafii św. Kamila część zamieszkiwaną przez około 2000 parafian (tzw. Osiedle ?Szczęść Boże?). Obszar ten przyłączono do nowej parafii św. Wojciecha.

Uchwałą Rady Miasta Zabrze z 9 września 1996 roku wybrano św. Kamila patronem miasta. Stosowny dekret Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała 20 października 1998 roku. W 2006 roku miasto świętowało nawiedzenie relikwii serca św. Kamila, a rok później sprowadzono z Rzymu do Zabrza relikwie św. Kamila.   W kościele każdego roku odbywają się okolicznościowe spotkania modlitewne z udzia- łem władz miejskich. Od 2000 roku przyznawana jest corocznie przez władze miasta statuetka św. Kamila dla zasłużonych osób i instytucji związanych z Zabrzem.