DANE KONTAKTOWE

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 18
tel. 32 271 36 74
sa_zabrze@kuria.gliwice.pl
www.anna.zabrze.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Grzegorz Skop, ust. 1.09.2012 – diecezjalny duszpasterz trzeźwości

WIKARIUSZE:

 1. ks. Tomasz Wieczorek, mgr teologii, ust. 1.09.2014
 2. ks. Marcin Wojtczak, mgr teologii ust. 01.09.2016, kapelanem Aresztu Śledczego w Gliwicach
 3. ks. Piotr Torbus, mgr teologii, ust. 1.09.2016, kapelan Szpitala Klinicznego Nr 1

INNI KSIĘŻA:

 1. ks. Dariusz Klejnowski-Różycki, dr hab. teologii w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej, rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej
 2. ks. Józef Kusche, kapelan Jego Świątobliwości, mgr-lic. teologii

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

9.10.1900

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela przed lub po 26 lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

11 grudnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 13.00, 18.00
w święta cywilnie zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

18 000, liczba wiernych: 15 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

1 Maja 17?23 i 16?32, 3 Maja 1?87b i 2?78, Bankowa, S. Batorego, Bohaterów Warszawskich, W. Broniewskiego, W. Brysza, Buchenwaldczyków, al. Monte Cassino, św. Cecylii, J. Chojnickiego, E. Dembowskiego, Dębowa, R. Dyboskiego, św. Floriana, gen. Charlesa de Gaulle?a 34?38, 88?100 i 114?122, Górnośląska, Władysława Jagiełły, św. Jerzego, Kamienna, M. Karłowicza, ks. Cz. Klimasa, Klonowa, S. Kobylińskiego, M. Konopnickiej, Końcowa (parzyste), Z. Krasińskiego, Królewska 14?16 i 17?23, Z. Kupki, M. Lutra, P. Majnusza, św. Marcina, J. Matejki 1?35   i   2?6,   J.   Mehoffera,  M.   Mochnackiego,  G.   Narutowicza,  Opolska, Orzeszkowej, Z.  Padlewskiego,  Pawliczka  1?9   i   2?22,   pl.   Krakowski, pl. Warszawski, W. Pola, ks. P. Pośpiecha, K. Pułaskiego, M. Rataja, T. Rejtana, Reymonta 1?13b  i  2?34,  Roosevelta  2?20  i  1?23,  J.  Rostka,  Sądowa, Sienkiewicza 1?35 i 2?44, Spichrzowa, Szczęść Boże, L. Szenwalda, Szkolna 1?7 i 2?34, ks. E. Szramka, K. Szymanowskiego, P. Ślęczka, św. Urbana, Targowa, Tuwima, B.  Walek-Walewskiego,  Wandy,  Wolności  318?380  i  313?355, Wyczółkowskiego, Zakątek, J. Zamoyskiego, T. Zana, M. Zielińskiego

KAPLICE:

 1. Trójcy Świętej w domu parafialnym (ul. 3 Maja 18)
 2. Matki Boskiej Bolesnej w Klinice Akademii Medycznej (ul. 3 Maja 13)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1901 roku oraz ślubów i zgonów od 1905 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Czołgistów 6

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Liceum Ogólnokształcące nr 1, Gimnaz- jum nr 1), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 (Liceum Ogólnokształcące nr 3, Gimnazjum nr 3), Zespół Szkół Specjalnych nr 41 (Gimnazjum nr 41 Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna), Gimnazjum nr 16, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 43, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 34, Przedszkole nr 43

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Józef Kusche (1986?2012)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Józef Michalski ? 1994,
 2. ks. Krzysztof Wtorek ? 1994,
 3. ks. Dariusz Klejnowski- Różycki ? 1998,
 4. ks. Marek Niewiadomski ? 1998,
 5. ks. Marcin Szaboń ? 2000,
 6. ks. Adam Koppel ? 2007

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
w kościele:

 • ks. dziekan Jan Peschka (? 1938) ? pierwszy proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Herman Viebig (? 1949) ? rezydent
 2. ks. Edward Szczerbowski (? 1960) – rezydent
 3. ks. Adolf Podolecki (? 1962) ? rezydent, kapelan kliniki
 4. ks. Jan Krukowski (? 1966) ? rezydent, katecheta
 5. ks. Stanisław Winczura (? 1971) – pochodzący z parafii
 6. ks. Franciszek Pieruszka (? 1986) ? proboszcz
 7. ks. Eugeniusz Szczerbiński (? 1989) – pochodzący z parafii
 8. ks. Marian Półtoranos (? 1991)

Z DZIEJÓW PARAFII:

W wyniku prowadzonej kolonizacji fryderycjańskiej w drugiej połowie XVIII wieku ówczesny właściciel Zabrza, Maciej Wilczek, założył na swoich terenach nowe  kolonie, w tym: Dorotę, Maciejów i Kolonię Piaskową. Kolonie te weszły w skład zabrzańskiej   parafii   św.   Andrzeja.   Wraz   z   rozwojem   przemysłu   górniczego     i hutniczego kolonie i  wioski  rozrastały  się.  W  1899  roku  Dorota  liczyła  ponad  12 tys. wiernych, stając się centralną dzielnicą Zabrza. Z tego powodu proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Henryk Neumann, podjął starania mające na celu budowę nowego kościoła pw. św. Anny. Stosowną zgodę uzyskano w 1891 roku.       W 1892 roku zakupiono teren pod kościół od sklepikarza Jana Nowaka oraz Adolfa     i Joanny Kurków. Rok później rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, którą prowadzono co miesiąc w pobliskich kopalniach. W czerwcu 1895 roku państwo wyasygnowało na budowę kościoła kwotę w wysokości 50 tys. marek,  zrzekając  się  jednocześnie  prawa patronatu. Kwota ta stanowiła zaledwie 10 procent wszystkich kosztów budowy. Projekt kościoła w stylu neoromańskim z elementami neogotyku wykonał królewski radca budowlany Erwin Blau z Bytomia przy pomocy technika budowlanego Küstera i Emila Stahla, który przejął kierownictwo budowy. 14 kwietnia 1897 roku rozpoczęto prace budowlane. 9 października 1900 roku kardynał Georg Kopp z Wrocławia dokonał poświęcenia świątyni. Dzień później ustanowiono lokalię, wydzieloną z terytorium parafii św. Andrzeja Apostoła. 1 sierpnia 1905 roku poświęcono cmentarz, a 11 grudnia tego samego roku erygowano parafię.

Pierwszym proboszczem parafii św. Anny został ks. Jan Peschka. Dzięki jego staraniom w latach 1907?1908 wybudowano probostwo według projektu Ludwika Schneidera. W 1922 roku siostry boromeuszki otwarły klasztor przy ul. św. Urbana. Siostrom zlecono prowadzenie szkoły prac ręcznych dla dziewcząt, przedszkola oraz  opiekę  ambulatoryjną  wśród  chorych  parafian.  Na  potrzeby  związków    i organizacji kościelnych w latach 1926?1927 wzniesiono dom związkowy według projektu architekta Mitschkego, który zmodernizowano na potrzeby duszpasterstwa młodzieżowego w 1933 roku. Po wojnie władze państwowe zabrały budynek, który zwrócono parafii dopiero w 1987 roku. W 1922 roku przybyły do parafii siostry służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, które objęły opieką pielęgniarską chorych   w Szpitalu Spółki Brackiej przy dzisiejszej ul. 3 Maja. 11 lutego 1926 roku otwarto w  szpitalu   dużą kaplicę.  Po ks.   Peschce   obowiązki   proboszcza   sprawował   ks. Franciszek Pieruszka, a w latach 1986?2012 ks. Józef Kusche, który patronował gruntownej renowacji kościoła oraz adaptacji wnętrza kościoła dla potrzeb posoborowej liturgii. Nowy ołtarz posoborowy poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek  6  grudnia  1998 roku.

Dawne domy sióstr boromeuszek i parafialnej Caritas nie zostały zwrócone. Dziś w domu sióstr znajduje się poradnia chorób płucnych, a w domu parafialnej Caritas przedszkole. Stojący w samym centrum miasta kościół stał się jednym z najbardziej znanych symboli Zabrza, tętniącym duchowym życiem jego mieszkańców. To tutaj sprawowane są nabożeństwa związane z ważnymi uroczystościami religijnymi      i państwowymi, w których uczestniczą władze samorządowe miasta. Od 2015 roku prowadzony jest gruntowny remont wieży kościoła.