DANE KONTAKTOWE

42-674 Zbrosławice, ul. Kościelna 6
tel. 32 233 70 44
wnmp_zbroslawice@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Marcin Gruszka

INNI KSIĘŻA:

 • o. Jerzy Kuk MI, dr teologii, dyrektor Domu Pomocy Społecznej
 • o. Władysław Taras MI, kapelan Domu Pomocy Społecznej

BRAT ZAKONNY:

 • br. Krzysztof Otremba MI

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym ? MI
42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 34,
tel. 32 233 70 42

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej ? SDP
42-674 Zbrosławice, ul. Kościelna 3,
tel. 32 233 76 60

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

XVII  wiek

ODPUSTY W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

 • 15 sierpnia
 • w święto NMP Matki Kościoła ? Matki Boskiej Zbrosławickiej

WIECZYSTA ADORACJA:

18 czerwca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele: (17.00), 7.00, 9.00, 11.00
w święta: 7.00, 9.00, 18.00 w dni powszednie: 7.00
we wtorki: 17.10 ? Msza św. szkolna
w I piątki miesiąca: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 500, liczba wiernych: 2 200

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Zbrosławice; mieszkańców: 1 770, wiernych: 1 570
 • Ptakowice ? 2,5 km; mieszkańców: 410, wiernych: 360
 • Wilkowice  ? 3,5 km; mieszkańców: 320, wiernych: 270

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Zbrosławice: Batorego, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Czerwona, Dworcowa, Fabryczna, Jagiellońska, Jaśminowa, Korfantego, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Ligonia, Makowa, Mickiewicza, Morcinka, Ogrodowa, Oświęcimska, pl. Karola Miarki, Piaskowa, Piastowska, Polna, Powstańców, Przewieźlika, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Traugutta, Tylna, Wąska, Wieczorka, Wolności, Zamkowa, Zielona, gen. Ziętka, Żniwna, Żwirki i  Wigury

Ptakowice:  Borówkowa, Górnicka, Leśna, pl. Wiejski, Reptowska, Wyzwolenia

Wilkowice:  3 Maja, Bolesława Czecha, Księżoleśna, Miedarska, Wąska

KAPLICE:

 • Zesłania Ducha Świętego w Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach
 • w domu Sióstr Opatrzności Bożej (ul. Kościelna 3)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1766 roku, chrztów od 1803 roku i zgonów od 1821 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Kościelnej 3

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zbrosławice:  Zespół Szkół (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Przedszkole Gminne nr 1

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks.Werner Goriwoda (1986?2000)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:

 1. ks. Florian Sobota (? 25.12.1956) ? proboszcz
 2. ks. Alojzy Politowski (? 7.01.1966)
 3. ks. Alfons Rymer (? 31.03.1999) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Legendarnie miejscowość Zbrosławice powstała w 1236 roku jako dobro kasztelana opolskiego Zbrosława (stąd nazwa miejscowości). Pierwsza, pewna wzmianka pochodzi dopiero z 1305 roku. Zgodnie z legendą pierwotny kościół miał istnieć na niewielkim  wzgórzu  około  1250  roku,  jednakże  pewna  informacja  o  kościele       i parafii pochodzi dopiero z 1447 roku. Z tego też okresu pochodzą zachowane do dzisiaj fragmenty prezbiterium. Nawa kościoła wzniesiona została przez protestantów w latach 1610?1620. W 1629 roku parafia stała się ponownie katolicka, a w 1737 roku zmieniono wezwanie kościoła na Wniebowzięcia NMP (pierwotnie kościół nosił wezwanie Wszystkich Świętych). W latach 1754?1760 przeprowadzono barokizację świątyni. Podczas pożaru w 1909 roku spłonął dach oraz znaczna część wyposażenia kościoła. Odbudowę prowadzono do 1912 roku, dobudowując przedsionek, nową zakrystię oraz boczny chór nad starą zakrystią. Murowana dzwonnica, stojąca osobno, wzniesiona została już w 1564 roku i kilkakrotnie poddawana była modernizacjom.

W kościele znajduje się słynąca łaskami figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Macierzyństwa NMP). Figurka  pochodzi  z  XVII  wieku,  a  została  odnaleziona w klasztorze sióstr dominikanek w Imbach k. Krems w Austrii w 1707 roku przez księżną Petronelę von Stockmans. Po śmierci księżnej oraz jej córki figurka była   w posiadaniu wnuka, Gustawa, który w 1751 roku przywiózł ją do swojego majątku w Sierotach. Syn Gustawa ? Ernest wybudował swoją posiadłość w Zbrosławicach, a po śmierci ojca on z kolei stał się właścicielem figurki. Kiedy w 1823 roku zmarła żona Ernesta ? Elisabeth, figurkę złożono w kaplicy grobowej rodziny Stockmans. Po cudownych wydarzeniach, kiedy to parafianie przechodząc obok kaplicy słyszeli płacz Madonny, w 1827 roku figurka została umieszczona w kościele w nastawie bocznego ołtarza. W 1872 roku zaprowadzono w parafii sobotnie nabożeństwa maryjne. W 1944 roku figurkę ustawiono w ołtarzu głównym, gdzie do dzisiaj otaczana jest szczególnym kultem. W parafii obchodzi się drugi odpust ? ku czci Matki Boskiej Zbrosławickiej w święto NMP Matki Kościoła. Na prośbę proboszcza z Imbach ? ks. Paula Sorydela ? wykonano kopię cudownej figury, którą poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek. Jej intronizacja w Imbach miała miejsce 8 września 2006 roku.

W 2010 roku figurkę NMP Zbrosławickiej poddano konserwacji, której zakres objął również rekonstrukcję atrybutów (berło w dłoni Maryi i jabłko królewskie w dłoni Dzieciątka) i królewskiego stroju w oparciu o historyczne wzorce XVIII-wieczne      z terenu Włoch, Austri i Belgii. Badania i prace konserwatorskie przeprowadziła  dr hab. Elżbieta Szmit-Naud z zespołem konserwatorów z UMK  w  Toruniu.  Figura  NMP  Zbrosławickiej  w  nowej  szacie  została  uroczyście  wprowadzona  i powitana w parafii podczas Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Gerarda Kusza w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2010 roku.