DANE KONTAKTOWE

44-144 Żernica, ul. Leopolda Miki 3
tel. 32 330 22 80
sma_zernica@kuria.gliwice.pl
www.parafiazernica.cal.pl

PROBOSZCZ:

 • o.Marek Winiarski MSF

INNI KSIĘŻA:

 • o.Adam Pestka MSF
 • o.Antoni Pietrzyk MSF, kapelan Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Leśnicy
 • o.Zbigniew Rycerz MSF, mgr-lic. teologii biblijnej
 • o.Mieczysław Stebel MSF
 • o.Edward Ziarniewicz MSF

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Misjonarze Świętej Rodziny ? MSF
44-144 Żernica, ul. Leopolda Miki 3
tel. 32 330 22 80

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

 • parafialnego pw. św. Michała Archanioła: 1661 rok;
 • data ponownego poświęcenia kościoła: 28.09.2008
 • Podwyższenia Krzyża Świętego w Żernicy: 27.09.1970

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 29 września (najbliższa niedziela)
 • w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego: 14 września
 • w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej: 16 października (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

4 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Żernicy: 7.30, 11.00, 16.00
w Nieborowicach 9.30
w święta cywilnie zniesione:
? w Żernicy: 7.00, 9.30, 18.00
w Nieborowicach: 17.00
w dni powszednie:
? w Żernicy: 7.00, 18.00
w Nieborowicach: we wtorki: 18.00, w środy: 7.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW

3 149, liczba wiernych: 2 969

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Żernica; mieszkańców: 2 244, wiernych: 2 096
 • Nieborowice  ? 3 km; mieszkańców: 905, wiernych: 873

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Żernica: 1 Maja, Brzozowa, Gliwicka, Górnicza, Jakuba, Jaśminowa, Kwiatowa, Leopolda Miki, Leśna, Łąkowa, Nieborowska, Ogrodowa, Olchowa, Podgórna, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Szafranka, Wiśniowa

Nieborowice: Cicha, Dębowa, Dworcowa, Główna, Jarzębinowa, Kamienna, Krywałdzka, Mysia Góra, Polna, Sosnowa, Spacerowa, Szachowa, Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zacisze, Zalesie

INNY KOŚCIÓŁ:

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żernicy

KAPLICA:

pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieborowicach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1766 roku, chrztów od 1786 roku i zgonów od 1809 roku

CMENTARZ:

parafialny w Żernicy przy ul. Olchowej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

 • Żernica: Zespół Szkolno-Przedszkolny (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne)
 • Nieborowice: Przedszkole Publiczne

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Jan Kotowski MSF (1984?1995)
 2. o. Paweł Ludwig MSF (1996?2009)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. o. Jan Kotowski MSF (? 19.11.1995)
 2. o. Antoni Klag MSF (? 11.09.2000)
 3. o. Józef Pleszczyński MSF (? 3.08.2001)
 4. o. Paweł Ludwig MSF (? 8.03.2009)

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1266 roku zasadźca o imieniu Zbrosław otrzymał indult książęcy, uprawniający go do lokacji nowej osady Sidrnicza (Ziernicza). W 1283 roku Żernica stała się własnością ojców cystersów z Rud, prowadzących tu duszpasterstwo do 1810 roku. Zwierzchnie prawa sądowe względem osady posiadało miasto Gliwice. Pierwotny, drewniany kościół uległ zniszczeniu w czasie wojen  husyckich.

Nowy kościół pw. św. Michała Archanioła, również drewniany, orientowany, zachowany do dnia dzisiejszego, wybudowano za czasów opata Andrzeja Emanuela Pospela w latach 1648?1661. Z tego okresu pochodzi również barokowy ołtarz główny. Ciekawym zabytkiem jest znajdująca się w zakrystii oryginalna szafa         z 1691 roku. W latach 1998?2008 kościół przeszedł gruntowną renowację. Podczas renowacji zostały odkryte XVII-wieczne polichromie. W prezbiterium na ścianie północnej przedstawione są sakramenty święte, natomiast na ścianie południowej postacie  12  apostołów.  Został  także  odnowiony  ołtarz  główny  z  postacią   św.  Michała  Archanioła  i  dwa  ołtarze  boczne  z  postaciami:  Matki  Boskiej     z Dzieciątkiem i św. Józefa. 28 sierpnia 2008 roku biskup Gerard Kusz dokonał ponownego poświęcenia kościoła.

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, w tajemnicy przed władzami państwowymi, zaadaptowano  na  kościół  zabytkową  stodołę.  W  odpust  św.  Michała Archanioła,

27 września 1970 roku, biskup opolski  Franciszek  Jop  poświęcił  nowy  kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W latach 1973?1975 dobudowano do kościoła dzwonnicę, a w 1993 roku jej kopuła otrzymała nowy, sakralny kształt. Na terenie parafii znajduje się także kaplica pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieborowicach, którą 18 października 1997 roku poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu budowę nowego kościoła w Żernicy.