DANE KONTAKTOWE

42-675 Ziemięcice, ul. Mikulczycka 16
tel. 32 233 68 16
sjad_ziemiecice@kuria.gliwice.pl
www.ziemiecice.eu

PROBOSZCZ:

 • ks. Józef German, ust. 28.08.1998

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

6.06.1927

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 16 października (najbliższa niedziela)
 • w kaplicy pw. św. Antoniego w Przezchlebiu: 13 czerwca (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

10 stycznia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 8.00, 11.00 w dni powszednie: 18.00
? w czasie wakacyjnym: 8.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 195, liczba wiernych: 2 095

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Ziemięcice; mieszkańców: 866, wiernych: 848
 • Przezchlebie  ? 4 km; mieszkańców: 817, wiernych: 771
 • Świętoszowice  ? 3 km; mieszkańców: 512, wiernych: 476

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Ziemięcice: Kościelna, Łączna, Mikulczycka, Młyńska, Polna, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Średnia, Wichrowa, Wiejska, Żniwna

Przezchlebie: Dworcowa, Jelina, Leśna, Łączna, Mikulczycka, Sosnowa, Stawowa, Szkolna, Wodna, Zielona

Świętoszowice: Cegielniana, Dolna, Gliwicka, Mikulczycka

KAPLICA:

 • pw. św. Antoniego w Przezchlebiu

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1781 roku, ślubów i zgonów od 1820 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Mikulczyckiej w Ziemięcicach

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

 • Przezchlebie:  Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne nr 8
 • Świętoszowice:  Przedszkole Gminne nr 4
 • Ziemięcice:  Szkoła Podstawowa

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Wiktor Pielesz (1964?1998)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Waldemar Hadulla ? 1995

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 • ks. Reinhold Scholz (? 10.11.1957) ? proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Paul Rathmann (? 30.01.1919) ? proboszcz
 • ks. Wiktror Pielesz (+ 10.05.2017) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o Ziemięcicach pochodzi z 1286 roku. Po raz pierwszy o parafii jest mowa w spisie świętopietrza z 1447 roku. Ponieważ  Ziemięcice  były  zbyt  biedne, żeby utrzymać proboszcza, w 1490  roku  przyłączono do  parafii Karchowice. W czasie zawirowań reformacyjnych do Ziemięcic przyłączono  na  krótko kościół w Czechowicach (po 1543 roku). Pod koniec tegoż  wieku  parafia uległa protestantyzacji, dzieląc losy okolicznych parafii. Powrót do katolicyzmu nastąpił w 1598 roku.

W 1637 roku Felicjana z Ciszewskich Stadnicka sprowadziła do parafii ojców jezuitów. W 1639 roku przekazała swoje dobra zakonnikom, którzy w Ziemięcicach założyli pierwszą jezuicką placówkę  na Górnym  Śląsku.  W  1656  roku  misja  w Ziemięcicach otrzymała status zakonnej rezydencji, przy której otwarto szkołę dla chłopców. W 1650 roku jezuici z Ziemięcic utworzyli misję w Tarnowskich Górach, a w 1666 roku otwarli placówkę w Opolu, przenosząc tamże swój konwent. Parafią zarządzał odtąd ksiądz diecezjalny. W 1729 roku zakon sprzedał ziemięcickie dobra. Za czasów bytności jezuitów do starego kościoła, którego prezbiterium datowane jest na koniec XV wieku, dobudowano drewnianą nawę. W 1697 roku ks.  proboszcz  Jan  Czisowski  rozpoczął  rozbudowę  kościoła,  powiększając  go  o murowaną nawę i wieżę. Przed 1719 rokiem kościół otrzymał nowe sklepienie. W latach 1820?1826 proboszczem parafii był ks. Alojzy Fietzek, późniejszy proboszcz w Piekarach Śląskich, propagator apostolstwa trzeźwości na Śląsku i budowniczy piekarskiego sanktuarium.

28 marca 1911 roku zawalił się strop kościoła, który był zbyt mocno obciążony dobudowaną w 1904 roku sygnaturką. Według orzeczenia rzeczoznawców kościół  nie nadawał się do remontu. Do dnia dzisiejszego pozostaje on zabytkową ruiną. W  1926  roku  rozpoczęto  budowę  nowego  kościoła,  którego  budowniczym  był  ks. Reinhold Scholz ? tutejszy proboszcz w latach 1919?1957 (w okresie wojny więzień Dachau). 2/3 kosztów budowy pokrył hrabia Stolberg-Stolberg z Kamieńca. Projekt kościoła wykonał architekt Theodor Ehl, a prace nadzorował radca budowlany Wieczorek. 17 października 1926 roku wmurowano kamień węgielny. Prace budowlane prowadzono do maja 1927 roku. 6 czerwca 1927 roku kościół poświęcił kardynał Adolf Bertram  z  Wrocławia.  W  późniejszych  latach  zakupiono do  kościoła  wyposażenie wnętrza.

W 1997 roku od parafii została odłączona miejscowość Czekanów, którą przyłączono  do  parafii  Matki  Boskiej  Różańcowej  w  Zabrzu-Grzybowicach. 7 października 2009 roku Czekanów stał się samodzielną parafią.