DANE KONTAKTOWE

42-610 Miasteczko Śląskie, Żyglin, ul. św. Marka 21
tel. 32 284 95 80
nnmp_zyglin@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks.Andrzej Potyra, mgr teologii, ust. 1.09.2000

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

8.09.1982

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

8 września

WIECZYSTA ADORACJA:

10 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 15.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
? w czasie letnim: 7.00, 18.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 400, liczba wiernych: 1 380

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Żyglin; mieszkańców: 1 020, wiernych: 1 000
 • Żyglinek  ? 1 km; mieszkańców: 380, wiernych: 380

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Budowlana, Brzozowa, Dębowa, Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, Klonowa, św. Marka, Malczewskiego, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Poniatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Sokoła, Sosnowa, Stacyjna, Studzienna, Stwosza, Szyndros, Śląska, ks. F. Wyciślika

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1816 roku, ślubów od 1840 roku i zgonów od 1809 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Śląskiej 44

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 2)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks.Michał Wojsyk (1978?2000)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. Stanisław Go OSPPE ? 1993 (? 2012),
 2. ks. Paweł Til ? 1997

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s.Fryderyka Łabuń SMCB (boromeuszka) ? 1997

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks.Piotr Kowolik (? 26.10.1957) ? proboszcz
 2. ks.Franciszek Wyciślik (? 23.12.1957) ? proboszcz
 3. ks. Emanuel Hanysek MSF (? 9.01.1986) ? emeryt
 4. ks. Paweł Wyciślik (? 12.08.1988) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Po raz pierwszy Żyglin wymieniony został w dokumencie biskupa wrocławskiego Wacława z 16 lutego 1384 roku.  Według  zapisów  kronikarskich  miejscowość  byłaby jeszcze starsza, a jej początki datowane są na 1253 rok. Podobno na wieży starego kościoła miała znajdować się chorągiewka z rokiem: 1389. Brak jednak pewnych źródeł, które mogłyby potwierdzić obie daty. Pierwsze wzmianki o parafii    w Żyglinie znajdują się dopiero w księdze uposażeń biskupstwa krakowskiego autorstwa Jana Długosza z 1440 roku. Parafia żyglińska była bardzo rozległa i swoim zasięgiem obejmowała miejscowości w promieniu 15 km. W XVI wieku zapo- czątkowano   w   okolicy   górnictwo   kruszcowe  i   przemysł   kuźniczy.   Dokument   z 23 marca 1563 roku wymieniał kuźnicę nad Brynicą, którą nazywano ?kuźnicą    przy Żyglinku?. Walenty Roździeński w swojej ?Officina ferraria? z 1612 roku pisał o wydobywaniu rudy w pobliżu Żyglina. W tymże okresie parafią zarządzali luterańscy  kaznodzieje.  5  lipca   1631   roku   parafię   objął   katolicki   pleban   ?  ks.  Wawrzyniec  Nowakowski.

Według wspomnianego już zapisu kronikarskiego z XVII wieku, pierwszy kościół zbudowano z drewna i poświęcono 7  września  1253  roku.  Kościół  ten  miał  spłonąć w listopadzie 1700 roku, a według innych danych został w tymże roku rozebrany. Na tym samym miejscu w  latach  1703?1705  wystawiono  drugi, mniejszy od poprzedniego kościółek o wymiarach 7 x 14 m. W 1801 roku złożono wniosek do landrata bytomskiego hrabiego Erdmanna Gustawa Henckla von Donnersmarcka z prośbą o wydanie zezwolenia na budowę nowego kościoła. Długoletnie  spory  przesunęły  realizację  tego  zamierzenia  o  40   lat.   13   maja 1835 roku landrat bytomski wydał nakaz  zamknięcia  kościoła  ze  względu  na  zły stan techniczny. W 1840 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła według popularnego w Prusach stylu arkadowego. Za budulec użyto miejscowy wapień żygliński oraz cegłę. Budową kierował mistrz ciesielski Spohr, a z ramienia parafii patronował  jej  ks.  proboszcz  Ignacy  Holletzko.  Nową  świątynię  pobłogosławił   24 listopada 1842 roku ks. Antoni Schneiderski z Tarnowskich Gór. We wnętrzu kościoła znalazło się kilka barokowych elementów wyposażenia z poprzedniego kościoła. Zamówiono także nowe obrazy od wrocławskiego malarza Höckera. Dwa boczne ołtarze pobłogosławiono 10 sierpnia 1853 roku.  Pierwszy  z  nich,  poświęcony  Matce  Boskiej,  ufundowało  Bractwo  Wstrzemięźliwości,   a   drugi,  pw.  św.  Barbary,   ufundowali   górnicy   z   radcą   górniczym   Seidlem   na   czele.  W 1873 roku wybudowano wieżę kościoła. Jej wykonawcami byli mistrz murarski Morawiec, mistrz ciesielski Kocula oraz firma kamieniarska Halbiga z Orzesza. Pracom przewodził ks. proboszcz Karol Klose. Plebanię na planie  krzyża  wybudowano  w  1857  roku.  Kościół  po  gruntownej  restauracji  i  modernizacji       w latach 1979?1982 został poświęcony przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza 8 września 1982 roku. W latach 2000?2002 przeprowadzono prace remontowo-rekonstrukcyjne  wnętrza  kościoła.  Odnowione  ołtarze  poświęcił  biskup Gerard Kusz 21 maja 2003 roku. W 2006 roku odnowiono wieżę i elewację kościoła. W latach 2010?2012 między kościołem a cmentarzem zbudowano nową kaplicę przedpogrzebową i wytyczono nową drogę na cmentarz.

Na przestrzeni lat z parafii w Żyglinie wyodrębniły się następujące placówki kościelne: Miasteczko Śląskie (lokalia od 1849 roku), Nakło (1894 rok), Jędrysek (1896 rok), Świerklaniec (kuracja w 1929 roku, parafia w 1931 roku) i Brynica (2003 rok). Wraz z powstaniem diecezji gliwickiej w 1992 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek 25 czerwca 1992 roku zreorganizował sieć dekanalną diecezji. Jednym z nowych dekanatów został nowy dekanat żygliński. W taki sposób doceniono niejako jedną z najstarszych parafii diecezji oraz jej rolę, jaką pełniła przez lata dla okolicznych parafii, które wzięły z niej swój początek.