Święcenia prezbiteratu, których grupie diakonów z WSD w Opolu udzieli Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

Kiedy:
19 Maj 2018@09:30 – 12:00 Europe/Warsaw Strefa czasowa
2018-05-19T09:30:00+02:00
2018-05-19T12:00:00+02:00
Święcenia prezbiteratu, których grupie diakonów z WSD w Opolu udzieli Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

Szczęść Boże! Pragniemy przekazać informacje dotyczące święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce w sobotę 19 maja 2018 r. o 9.30 w kościele katedralnym w Gliwicach:

PARKINGI

Nie będzie możliwości parkowania wokół katedry. Będzie można zaparkować na boisku byłej Szkoły Podstawowej (teren ten przylega do placu katedralnego) – wjazd na parking od ul. Ziemowita. Na miejsca parkingowe pokierują służby porządkowe (Klerycy WMSD).

UWAGA! PARKING BĘDZIE OTWARTY JESZCZE PRZEZ GODZINĘ PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI ŚWIĘCEŃ!

PRZYGOTOWANIE DO LITURGII

W CENTRUM  EDUKACYJNYM (NA PARTERZE) SALI ZIELONEJ szaty liturgiczne dla:

Biskupa Gliwickiego Jana Kopca,

Dla kapłanów, którzy w procesji na wejście idą bezpośrednio przed Biskupami (patrz niżej: porządek procesji na wejście),  kandydatów do święceń prezbiteratu oraz diakonów asystujących.

SALI po lewej stronie:

ZŁOTE ORNATY dla Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci do święceń;

BIAŁE ORNATY (z symbolem eucharystycznym) dla innych kapłanów koncelebrujących.

 

WSZYSTKICH KSIĘŻY  PROSIMY O PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ ALBY.

PROSIMY NIE PRZYWOZIĆ WŁASNYCH ORNATÓW I STUŁ !

Kapłanów, którzy nie będą koncelebrować prosimy o przywiezienie KOMŻY (prosimy, aby nie były to komże koronkowe, ale komże pełne, tzw. rzymskie); w Centrum Edukacyjnym księża ci otrzymają jednakowe stuły (białe, szerokie).

PORZĄDEK PROCESJI NA WEJŚCIE

PROCESJA WYRUSZA O GODZ. 9.25 –

PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ !

krzyż i asysta liturgiczna

poczty sztandarowe

klerycy

służba liturgiczna

diakon niosący Ewangeliarz

inni diakoni

kapłani niekoncelebrujący

kapłani koncelebrujący

 

PROBOSZCZOWIE KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ:

1. Ks. Kazimierz GÓRAL 2. Ks. Stefan JEZUSEK
3. Ks. Piotr KANSY 4. Ks. Bogdan BENEDIK
7. Ks. Romuald KOKOSZKA 6. Ks. Andrzej PLASKOWSKI

 

KANDYDACI DO ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU:

1. Wojciech DOMBEK 2. Tobiasz DYLĄG
3. Ireneusz GIERCZYCKI 4. Kamil HADAŚ
5. Przemysław KIELICH 7. Amadeusz PEŁKA 6. Klaudiusz MANN
       

 

MODERATORZY WMSD W OPOLU:

  1. Krzysztof DULĘBA – ks. Tomasz PRZYBYŁA – ks. Krystian BULA

 

KAPŁANI, KTÓRZY ZAJMUJĄ MIEJSCA W PREZBITERIUM:

  1. Krystian PIECHACZEK – ks. Tadeusz HRYHOROWICZ
  2. Antoni ZAJĄC – ks. Robert CHUDOBA
  3. Józef KARA – ks. Rafał DAPPA
  4. Bernard KOJ – ks. Sebastian WIŚNIEWSKI
  5. Infułat Konrad KOŁODZIEJ – ks. Infułat Paweł PYRCHAŁA
  6. Bernard PLUCIK – ks. Grzegorz CIUŁA

Biskup Gerard KUSZ – Biskup Jan WIECZOREK

Biskup Andrzej IWANECKI

Biskup Jan KOPIEC i diakon asystujący

ceremoniarz, klerycy do mitry i pastorału

DZIEWICE KONSEKROWANE nie biorą udziału w procesjach; przed rozpoczęciem liturgii zajmują miejsca w kaplicy MB Częstochowskiej (po stronie kaplicy adoracji).

POCZTY SZTANDAROWE uczestniczą w procesji na wejście i na zakończenie; wchodząc do kościoła zatrzymują się na wysokości pierwszej dużej ławki (bez pokłonu!) i przechodzą na prawo – zajmują miejsca w bocznej kaplicy MB Bolesnej.

KLERYCY zatrzymują się na wysokości pierwszej dużej ławki, kłaniają się razem i przechodzą na lewo (zajmują miejsca w bocznej kaplicy – po stronie kaplicy adoracji)

INNI DIAKONI zatrzymują się na wysokości pierwszej dużej ławki, kłaniają się razem i przechodzą na prawo (zajmują miejsca w bocznej kaplicy – po stronie zakrystii).

KAPŁANI NIEKONCELEBRUJĄCY podchodzą procesyjnie do stopnia prezbiterium, kłaniają się parami i – nie wchodząc do prezbiterium – udają się na wskazane im miejsca (przed kaplicą Adoracji i przed zakrystią). 

KAPŁANI KONCELEBRUJĄCY wchodzą do prezbiterium, kłaniają się parami przed ołtarzem, obchodzą ołtarz, całują ołtarz i zajmują wskazane im miejsca.

PROŚBA DO PROBOSZCZÓW KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ: bardzo prosimy, aby już w procesji na wejście ustawili się w taki sposób, aby potem wchodząc do ambitu mogli zająć następujące miejsca (patrząc na ołtarz):

po LEWEJ stronie:

Ks. Kazimierz GÓRAL – Ks. Piotr KANSY – Ks. Romuald KOKOSZKA,

po PRAWEJ stronie:

Ks. Stefan JEZUSEK – Ks. Bogdan BENEDIK – Ks. Andrzej PLASKOWSKI

INNE UWAGI

NAŁOŻENIE RĄK

Po zakończeniu Litanii kapłani pozostają na swoich miejscach. Wyświęcani podchodzą najpierw do Księży Biskupów i klękają przed nimi – a ci nakładają dłonie na ich głowy. Potem wyświęcani powracają na swoje miejsca przed prezbiterium i klękają.

Dopiero wtedy podchodzą do wyświęcanych kapłani: najpierw Rektor WMSD, i kapłani zajmujący miejsca w prezbiterium (poczynając od kapłanów siedzących po stronie ambonki).

Następnie do wyświęcanych podchodzą kapłani zajmujący miejsca w ambicie – poczynając od kapłanów siedzących od strony zakrystii.  Po nałożeniu rąk przechodzą oni za ołtarzem i powracają na swoje miejsca. Kapłani siedzący przed kaplicą Adoracji na ten gest przechodzą ambitem.

ORNATY DLA NEOPREZBITERÓW

będą wyłożone na stolikach przed ławkami. Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy, poprosimy o przejście przed ławki i nałożenie im ornatów.

NA PRZEKAZANIE POCAŁUNKU POKOJU

poprosimy kapłanów, aby ustawili się w półkolu przed prezbiterium. Ta prośba zostanie podana już w komentarzu przed wręczeniem nowo wyświęconym pateny z chlebem
i kielicha z winem i wodą. W czasie, kiedy pierwszy neoprezbiter będzie podchodzić do Biskupów, rozpoczniemy formowanie półkola przed prezbiterium.

SPOSÓB WYPOWIADANIA MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ

OWMR nr 218: „Części modlitwy do wspólnego odmawiania przez wszystkich koncelebrujących, a zwłaszcza słowa konsekracji… koncelebransi mają wymawiać głosem przyciszonym, aby można było wyraźnie słyszeć głos głównego celebransa”. 

PURYFIKACJA NACZYŃ LITURGICZNYCH PO SPOŻYCIU KOMUNII

Ostatni kapłan, który spożywa Ciało i Krew Pańską przy ołtarzu zostawia na nim patenę
i kielich (wraca na swoje miejsce). Puryfikacji dokonują diakoni i ustanowieni akolici – oni oczyszczają, wycierają i porządkuje naczynia liturgiczne (por. OWMR 247 i 183).

                                                                                   Szczęść Boże!  

  1. Krzysztof Konieczny

Gliwice, dnia 9.05.2018  r.